V roce 2022 žádala firma Bezvavlasy a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Národní plán obnovy a čerpanou přes Digitální podnik - I. Výzva (CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0004904)

Založení nového logistického centra společnosti Bezvavlasy a.s.

Cílem předkládaného projektu je založení další provozovny žadatele v podobě nového logistického centra s hlavním záměrem projektových aktivit: vybudovat prostor, který bude dlouhodobě schopný zajišťovat komplexní logistické služby s využitím nástrojů automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.